biografie     TecaLibri

Eve Curie:  opere

  • 1904  Nasce.
  • 1937  Madame Curie: A Biography, Doubleday, Doran, Garden City, [rif.]
    • Vita di Madame Curie, Edizioni Scolastiche Mondadori, 1968
  • 1938  Madame Curie
    • Vita della Signora Curie, Mondadori