fantascienza     TecaLibri

Frank Herbert:  opere

  • 2006  Dune - I Figli di Dune - Messia di Dune - L'imperatore-dio di Dune - Gli eretici di Dune - La rifondazione di Dune, Sperling & Kupfer, Milano, [rif.] [rif.1] [rif.2]
  • 2011  Dune and Philosophy [aut. Jeffrey Nicholas], Open Court Publishing, Chicago, [rif.]