narrativa giapponese     TecaLibri

Masuji Ibuse:  opere

 • 1898  Nasce il 15 febbraio a Kamo.
 • 1926  Koi
  • La carpa
 • 1929  Sanshouo
  • La salamandra
 • 1929  Kuchisuke no iru tanima
  • La valle di Kuchisuke
 • 1929  Yane no ue no Sawan
  • Sawan sopra il tetto
 • 1931  Tange shi tei
  • Dal signor Tange
 • 1932  Kawa
  • Il fiume
 • 1934  Aogashima taigaiki
  • Resoconto su Aogashima
 • 1936  Mujinto Chohei
  • Chohei sull'isola deserta
 • 1937  John Manjiro hyoruki
  • Storia del naufragio di John Manjiro
 • 1939  Tajinko mura
  • Il villaggio Tajinko
 • 1940  Honjitsus kyushin
  • Oggi riposo
 • 1942  Hana no machi
  • Cittą dei fiori
 • 1943  Kane kuyo no hi
  • Il giorno del requiem per la campana
 • 1943  Nanko taigaiki
  • Resoconto del viaggio al sud
 • 1945  Hyomin Usaburo
  • Il naufrago Usaburo
 • 1946  Wabisuke
 • 1950  Yohai taicho
  • Il comandante che venera a distanza
 • 1965  Kuroi ame
 • 1977  Choyochu no koto
  • Quando ero militare
 • 1993  Muore il 10 luglio a Tokio.