geografia     TecaLibri

Ipparco:  opere

  • -200  Nasce a Nicea. Noto come Ipparco di Nicea o Ipparco di Rodi.
  • -120  Muore a Rodi.
  • 1869  Die Geographischen Fragmente Des Hipparch, Teubner, Leipzig, [rif.]
    • a cura di: Berger
  • 1960  The Geographical Fragments of Hipparchus, The Athlone Press, London, [rif.]
    • a cura di: D.R. Dicks