TecaLibri

Sam Loyd:  opere

  • 1841  Nasce a Filadelfia.
  • 1911  Muore.
  • 1911  Cyclopedia of 5000 Puzzles, [rif.]
  • 1960  Passatempi matematici [2 voll.], Sansoni, Firenze, [rif.] [rif.1]
    • a cura di: Martin Gardner