Augusto Monti:  Torino falsa magra       scheda     TecaLibri