storia antica     TecaLibri

D. Berciu:  opere

  • 1956  Cercetäri si Descoperiri Arheologice in Regiunea Bucuresti, Bucarest, [rif.]
  • 1966  Cultura Hamangia, Bucarest, [rif.]
  • 1967  Romania before Burebista, Londra, [rif.]