viaggi     TecaLibri

Jean Bottéro:  opere

  • 1987  Mesopotamia, [rif.]
  • 1992  Everyday Life in Ancient Mesopotamia, Johns Hopkins, Baltimore, [rif.]