TecaLibri

Hasegawa Hiroshi:  opere

  • 1997  Atarashii Hegel
    • Il nuovo Hegel, Kōdansha Gendai Shinsho, Tōkyō
  • 1999  Hegel Seishin genshōgaku nyūmon, [rif.]
    • Introduzione alla Fenomenologia dello spirito di Hegel, Kōdansha Sensho Métier, Tōkyō