Gertrude Jekyll:  Bosco e giardino       scheda     TecaLibri