narrativa giapponese     TecaLibri

Kenji Miyazawa:  opere

 • 1924  Suisenzuki no yokka, [rif.]
  • Il quarto giorno del mese dei narcisi
 • 1926  Nōmin geijutsu gairon kōyō, [rif.]
  • Principi generali di arte agraria
 • 1934  Yukiwatari, [rif.]
  • Attraversando la neve
 • 1934  Kenjū kōenrin, [rif.]
  • Il parco di Kenjū
 • 1934  Ginga tetsudō no yoru, [rif.]
  • Una notte sul treno della Via Lattea
 • 1935  Musei dōkoku, [rif.]
  • Lamento muto
 • 1995  Shin kōhon Miyazawa Kenji zenshū, Chikuma shobō, Tōkyō, [rif.]
  • a cura di: Miyazawa Seiroku