paesi: Slovacchia     TecaLibri

B. Novotny:  opere

  • 1958  Pociatky vytvarného prejavu na Slovensku (Die Anfcange der bildenden Kunst in der Slowakei), [rif.]
  • 1958  Slovensko v mladsej dobe kamennej (Die Slowakei in der Jungsteinzeit), Bratislava, [rif.]