filosofia     TecaLibri

Takeda Seiji:  opere

 • 1989  Genshōgaku nyūmon, [rif.]
  • Introduzione alla fenomenologia, NHK Books, Tōkyō
 • 1992  Gendai shisō no bōken, [rif.]
  • L'avventura del pensiero moderno, Chikuma Gakugei Bunko, Tōkyō
 • 1993  Jibun wo shiru Lame no tetsugaku nyūmon, [rif.]
  • Introduzione alla filosofia per conoscere se stessi, Chikuma Shobō, Tōkyō
 • 1993  Hajimete no genshōgaku, [rif.]
  • Primo approccio alla fenomenologia, Kaichosha, Fukuoka