filosofia     TecaLibri

Uchida Tatsuru:  opere

  • 2002  Nenagara manaberu kōzōshugi, [rif.]
    • Imparare lo strutturalismo a occhi chiusi, Bungeishunjū, Tōkyō
  • 2011  Lévinas to ai no genshōgaku, [rif.]
    • Lévinas e la fenomenologia dell'eros, Bungeishunjù, Tōkyō