narrativa giapponese     TecaLibri

Banana Yoshimoto:  opere

 • 1964  Nasce a Tokyo.
 • 1988  Kitchen, Feltrinelli, [rif.]
 • 1988  Kanashii Yokan
 • 1989  Painatsupurin, Kadokawa shoten, Tōkyō, [rif.]
 • 1992  N.P.
 • 1994  Sonno profondo
 • 1994  Tsugumi
 • 1995  Lucertola
 • 1997  Amrita
 • 1998  Sly
 • 1999  L'ultima amante di Hachiko
 • 2000  Honeymoon
 • 2001  H/H
 • 2002  La piccola ombra