Banana Yoshimoto:  Presagio triste       scheda     opere     TecaLibri